Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma PRACOWNIA CUKIERNICZA „SŁODKOŚCI MONI” MONIKA SŁOMIŃSKA, ul. Akacjowa 9, 83-330 Pępowo, NIP: 7441510946, REGON: 220541234.

2. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@slodkosci-moni.pl.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) lub f) RODO, w celu realizacji umowy, lub wykonywanych zleceń. Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników, oraz współpracowników, w procesie realizacji umowy, na podstawie obowiązującego prawa.

4. Państwa dane osobowe, wynikające z zawarcia i realizacji umowy, lub zlecenia, będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w jakich są przetwarzane.

5. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie informatycznym.

6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych), w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych naruszają przepisy RODO.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, bądź zlecenia.

8. Państwa dane nie będą udostępniane stronom trzecim.

Skontaktuj się

+48 795 037 330

Zadzwoń do nas

kontakt@slodkosci-moni.pl

Napisz do nas

pon - pt / 9.00 - 17.00

Godziny pracy

Gdzie się mieścimy

Słodkości Moni
ul. Akacjowa 9,
83-330 Pępowo

Darmowa dostawa od 200 zł

0
Brak produktów w koszyku